Úvod / Novinky knihovny / Zrealizované akce

Zrealizované akce

Akce KAŠ

Květen 2017

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Malé radosti"

Duben 2017

Slavnostní odhalení busty Antonína Švehly

Březen 2017

Vyhodnocení vernisáže výstavy prací klientů Domova sociálních služeb Vlašská
„PROBOUZENÍ“

Leden 2017

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Čtyři roční období"

Vyhodnocení výstavy "TECH ART"

Říjen 2016

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Venkov, můj kamarád"

Září 2016

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Jihočeská krajina v obrazech
- z Třeboňska až po Šumavu"

Květen 2016

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Pod vodou i nad hladinou"

Duben 2016

Vyhodnocení přednášky pro základní školu Tupolevova

Duben 2016

Vyhodnocení exkurze mateřské školky Klásek Mze

Březen 2016

Vyhodnocení vernisáže výstavy Včelařství dříve a nyní

Únor 2016

Poděkování

Leden 2016

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Zimní snění"

Říjen 2015

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Stejné barvy, jiné básně"

Vyhodnocení akce "Čtení dětem 8.10.2015"

Vyhodnocení akce "Čtení dětem 7.10.2015"

Květen 2015

Vyhodnocení vernisáže výstavy "Z ptačí perspektivy".

Březen 2015

Vyhodnocení přednášky "Potravní kodex československý"

Vyhodnocení vernisáže výstavy obrazů JARO

Prosinec 2014

Vyhodnocení vernisáže výstavy Rudolf Beran a Strakonicko.

Vyhodnocení vernisáže výstavy obrazů Simonetty Šmídové, která se uskutečnila ve středu 3. prosince 2014 ve studovně Knihovny Antonína Švehly.

Listopad 2014

Vyhodnocení "Finále Roku rodinných farem" v Knihovně Antonína Švehly (KAŠ)  13. 11. 2014

Výstava  "Místa bez rámu" (1.10.-30.11.2014)  - Poděkování jménem všech vystavujících amaterských výtvarníků a návštěvníků.

Říjen 2014

Vyhodnocení "Týdne knihoven" v Knihovně Antonína Švehly (KAŠ)  6. 10. – 10. 10. 2014

Červen 2014

Slavnostní odhalení busty Antonína Švehly

Přednáška restaurátorky

Květen 2014

Vernisáž výstavy obrazů Krajina v plenéru od Jaroslava Mokrého

Duben 2014

Udělení Ceny Antonína Švehly 

Březen 2014

Vernisáž výstavy fotografií a obrazů Letem Světem

Přednášky k problematice potravin - 17.3 .- 26.3. 2014

Prezentace přednášek.

Seminář o moderních trendech a zdrojích veřejných knihovnických a informačních služeb

Program semináře

Prezentace semináře

Doprovodné akce

Biblioweb 2014 - výsledky

*   Časopis Zemědělská škola - Pôdohospodárska škola – Inzerce BMČ 2014

článek Březen měsíc čtenářů v knihovnách, str. 22.

článek Víš, co jíš, str. 20; plakát BMČ, str. 21.

– článek Databáze složení potravin České republiky, str. 20-21.