Úvod / Oborové zdroje / Zemědělské portály v ČR

Zemědělské portály v ČR

Zemědělské a potravinářské portály v ČR

AGC 
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu

Agris
Zaměření: zemědělství, potravinářství, lesnictví, ekologie, podnikání, venkov

Agromanuál
Zaměření: přípravky na ochranu rostlin

Agronavigátor
Zaměření: zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodní hospodářství, rozvoj venkova

Agroporadenství
Zaměření: zemědělské vzdělávání a poradenství, vzdělávací programy, akreditace poradců, metodiky

Agroweb
Zaměření: zemědělský portál vydavatelství Profi Press, zpravodajství, rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělská technika, ceny komodit...

Biom
Zaměření: biopaliva, bioplyn, biomasa, pelety, kompostování a jejich využití

Biospotřebitel
Zaměření: ekologické zemědělství, bioprodukty

Biotrin
Zaměření: biotechnologie, bulletin Svět biotechnologií

Centrum bezpečnosti potravin
Zaměření: potravinářství

Česká technologická platforma pro potraviny
Zaměření: potravinářství

eAGRI - resortní portál MZe
Zaměření: zemědělství, lesy, potraviny, životní prostředí, dotace, pozemkové úřady, ochrana zvířat, poradenství a výzkum, publikace a dokumenty (ročenky, situační a výhledové zprávy a další), registry MZe.

Farmářská tržiště
Zaměření: produkty, farmářská tržiště v Praze, termíny trhů

KEZ - Kontrola ekologického zemědělství
Zaměření: ekologické zemědělství, legislativa

Nalok - nakupujte lokálně
Zaměření: ekologické zemědělství, farmy, trhy a akce

Pro-bio Svaz ekologických zemědělců ČR
Zaměření: ekologické zemědělství 

Silvarium 
Zaměření: lesnictví, myslivost

Svět potravin
Zaměření: potravinářství, partnerský webový portál k časopisu Svět potravin

Veronika ekologický institut
Zaměření: ekologie, ekologická poradna, publikace a dokumenty vydané ZO ČSOP Veronica většinou v plných textech.

Vetweb
Zaměření: zpravodaj časopisu Veterinářství

Zahradaweb
Zaměření: ovocnářství, zelinářství, floristika, školkařství, webový portál k časopisu Zahradnictví