Úvod / Služby / Výpůjční služby

Výpůjční služby

Poskytované výpůjční služby

  • prezenční půjčování do studovny
  • absenční půjčování mimo studovnu KAŠ
  • půjčování v budově ÚZEI ke služebním účelům (pracovníkům ÚZEI)
  • cirkulační služby časopisů v rámci ÚZEI
  • meziknihovní výpůjční služby - KAŠ poskytuje výpůjčky ze svého fondu všem knihovnám v České republice
  • meziknihovní výpůjční služby pro registrované čtenáře KAŠ – pokud není požadovaná kniha ve fondu KAŠ, zajistí KAŠ výpůjčku z jiné knihovny ČR

Základní pravidla půjčování

Knihovna poskytuje výpůjční služby svým uživatelům na základě platného čtenářského průkazu. Čtenářský průkaz vystavuje knihovna na základě platného průkazu totožnosti, ve kterém je uvedeno trvalé bydliště či informace o přechodném pobytu v ČR. Další informace najdete v Knihovním řádu.

Základní výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Nežádá-li publikaci jiný uživatel, lze výpůjční lhůtu prodloužit (nejvýše dvakrát za sebou ). O prodloužení výpůjčky je nutno požádat vždy před uplynutím řádné výpůjční lhůty viz informace - Deset bodů informovaného čtenáře. Je-li požadovaný dokument půjčen jinému uživateli, je možno požádat o rezervaci publikace za poplatek určený ceníkem služeb a poplatků . Dokumenty lze rezervovat osobně u výpůjčního protokolu, e-mailem na adrese vypujcky@uzei.cz, telefonicky na tel.č. 222 000 415.

Kde vyhledávat

Dokumenty získané do fondu knihovny po roce 1993/94 se vyhledávají v elektronickém on-line katalogu (OPACu), pro vyhledávání dokumentů získaných do fondu před rokem 1993/94 lze využít klasické lístkové katalogy (jmenný a předmětový) nebo naskenovanou formu jmenného katalogu. Pro vyhledávání jednotlivých ročníků časopiseckých titulů je rovněž možno využít lístkovou kartotéku časopisů. Dokumenty lze objednat u výpůjčního protokolu prostřednictvím objednávkového tiskopisu, e-mailem na adrese vypujcky@uzei.cz. nebo telefonicky na tel.č. 222 000 415. Dokumenty, jejichž záznamy jsou obsaženy v on-line katalogu (OPACu) je možno rovněž objednat elektronicky prostřednictvím čtenářského konta z kteréhokoliv místa připojeného na internet.

Další informace

Při vyhledávání literatury v katalozích, databázích a při práci s informačními zdroji ve fondu knihovny a na Internetu lze využít poradenskou službu.