Úvod / Služby / Virtuální informační a poradenské služby

Virtuální informační a poradenské služby

Zeptejte se knihovny
Archiv dotazů
Konzultace na vyžádání

Referenční služby poskytované ve studovně

  • komplexní informace o fondu a službách knihovny
  • informace o elektronických informačních zdrojích (katalogy, databáze, e-Books,…)
  • lokační zjištění dokumentu
  • vyhledání informací vztahujících se k určitému tématu
  • zaškolení pro práci s online katalogem KAŠ
  • individuální konzultace k práci se specializovanými informačními zdroji
  • pomoc uživatelům při zpracování jejich vlastních rešerší
  • referenční služby a konzultace jsou na vyžádání

Infopult – virtuální informační a poradenská služba

Poskytuje stručné odpovědi na dotazy

  • referenční (dostupnost knih, knihovní služby, rešerše)
  • odborné z oblasti zemědělství a potravinářství

Lhůta pro zodpovězení dotazu

Tři pracovní dny

Dotaz lze položit

Databáze zodpovězených dotazů

Před zadáním dotazu doporučujeme

Referenční dotazy zodpovídají pracovníci knihovny.
Odborné dotazy jsou postupovány odborným poradcům, specialistům na příslušnou problematiku v oborech zemědělství a potravinářství.

Pokud požadujete rozsáhlejší odpovědi, obraťte se na rešeršní službu.