Úvod / Služby pro zaměstnance Ministerstva zemědělství ČR

Služby pro zaměstnance Ministerstva zemědělství ČR

Převzetím knihovny Ministerstva zemědělství (MZe) v roce 2010 se Zemědělská a potravinářská knihovna, dnes Knihovna Antonína Švehly (ÚZEI) stala také knihovnou MZe a poskytuje zaměstnancům MZe veškeré knihovní služby ve zvláštním režimu. V praxi to znamená, že veškeré služby jsou pro REGISTROVANÉ zaměstnance MZe zdarma. Ve spolupráci s Oddělením komunikace s veřejností (MZe) se dopravují objednané fyzické výpůjčky a kopie přímo do budovy MZe na Těšnově. Urgentní požadavky zaměstnanců MZe vyřizujeme přednostně.

Registrace
Registrovat se může každý zaměstnanec MZe pomocí registračního formuláře nebo osobně ve studovně Knihovny Antonína Švehly, Slezská 100/7, Praha 2 (KAŠ). V případě ukončení pracovního poměru na MZe vydává KAŠ na vyžádání potvrzení o vypořádaných závazcích pro Personální odbor MZe (kontakt). Registrační formulář je ke stažení zde nebo v Oddělení komunikace s veřejností, Mgr. Gnojková, linka č. 2063. Vyplněný a podepsaný formulář je potřeba doručit do KAŠ (Mgr. Gnojková, poštou, osobně).

Služby poskytované zdarma

  • Nahlížení do katalogů KAŠ – OPAC, PRIMO
  • Výpůjčky knih a časopisů – dovoz publikací každý týden na Těšnov (Mgr. Gnojková, linka 2063)
  • Knihy je možné půjčovat jako služební výpůjčku s výpůjční dobou maximálně 1 rok.
  • Půjčování časopisů je možné jen pro zaměstnance MZe formou cirkulační služby. Zájemce se přihlásí k odběru titulů, o které má zájem a tyto mu budou přednostně zasílány.
  • Služba zasílání obsahů časopisů (Current Contents) je určena všem, kdo chtějí být v obraze, ale nemají čas číst časopisy. Zasíláme skeny stránek s obsahem časopisu, o který máte zájem, jakmile vyjde nové číslo. Kopie článků, o které máte zájem, vám zdarma zašleme. Objednat tuto službu si můžete zde.
  • Reprografické služby – poskytujeme kopie knih a článků na vyžádání v rozsahu, který umožňuje autorský zákon.
  • Meziknihovní výpůjční služby – pokud budete požadovat publikaci, kterou v knihovně nemáme, zajistíme výpůjčku knihy z knihoven v ČR i v zahraničí. Informace zde.
  • Rešeršní služby – potřebujete zjistit, zda se v odborné literatuře vyskytuje téma nebo výraz, který vás zajímá? Vyhledáme vám v naší databázi odborných článků, v katalozích knihovny a v elektronických databázích (EIZ) relevantní publikace a zašleme vám jejich seznam. Službu objednávejte zde.
  • Elektronické informační zdroje (EIZ) – druhý den po registraci jsou vám k dispozici rozsáhlé databáze odborných knih a článků z kteréhokoli počítače, který je připojený k internetu. Stačí se jen přihlásit. Přehled EIZ najdete zde.