Úvod / Služby / Reprografické služby

Reprografické služby

Objednávka reprografické služby
Objednávka obsahů časopisů (CC)
Objednávka článku (návazná služba CC)

Kopírování ve studovně

Zhotovení xerokopií z dokumentů ve fondu knihovny lze objednat u výpůjčního protokolu. Menší množství kopií se zhotovuje na počkání, objemnější zakázky dle individuální dohody. Kopie se zhotovuje pouze pro osobní potřebu uživatele, který je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121 /2000 Sb. (autorského zákona)

Reprografické služby

V rámci reprografické služby se objednávají kopie jednotlivých článků z časopisů a knih ve fondu KAŠ.

Tištěné kopie článků lze objednat prostřednictvím:

  • objednávky výše,
  • e-mailem na adrese repro@uzei.cz,
  • písemně na adrese Knihovna Antonína Švehly, Slezská 7, 120 00 Praha 2.

Digitální kopie článků se poskytují prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).

Služba typu Current Contents

V rámci služby typu Current Contents lze objednat celoroční zasílání kopií obsahů z každého došlého čísla vybraného časopisu z fondu KAŠ včetně následného objednávání konkrétních článků.

Zasílání tištěných kopií obsahů se objednává na základě aktualizovaného seznamu časopisů  objednaných KAŠ na webové stránce Tištěné časopisy.

Zasílání obsahů lze objednat prostřednictvím:

  • objednávky výše,
  • e-mailem na adresu obsahy@uzei.cz,
  • písemně na adresu Knihovna Antonína Švehly, Slezská 7, 120 00 Praha 2.

Digitální kopie článků i obsahů se poskytují prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny (VPK).

Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona)

Digitální kopie z fondu KAŠ

Elektronické dodávání kopií článků a obsahů z dokumentů ve fondu Knihovny Antonína Švehly je poskytováno prostřednictvím kooperačního systému Virtuální polytechnická knihovna (VPK).

Předpokladem využívání služby dodávání kopií z dokumentů elektronickou cestou je zřízení uživatelského konta u Servisního centra VPK, kterým je Národní technická knihovna. Prostřednictvím VPK lze objednávat kopie článků z časopisů ve vlastnictví všech účastnických knihoven VPK. Kopie obsahů časopisů lze objednávat pouze z fondu Knihovny Antonína Švehly a Národní technické knihovny.

Podrobné informace včetně ceníku služeb naleznete na webové stránce VPK .

Jak se stát uživatelem VPK

Z webové stránky VPK si vytiskněte smlouvu pro fyzického nebo kolektivního uživatele.

Po prostudování podmínek zašlete podepsanou smlouvu zpět Národní technické knihovně. Zájemci je zřízeno tzv. uživatelské konto a poskytnut chráněný prostor na WWW serveru NTK, jejichž prostřednictvím lze využívat služeb Virtuální polytechnické knihovny.

Z NTK obdržíte přístupová hesla ke svému uživatelskému kontu a pokyny pro odeslání zálohy na poskytované služby.

Po složení minimální částky na konto VPK, můžete začít využívat služby VPK ze svého počítače, který je připojen na internet. Pro získávání kopií obdržených elektronickou cestou je nutná rovněž instalace volně šiřitelného programu Adobe Acrobat Reader a tiskárny.