Úvod / Zdroje knihovny / Pomůcky a manuály

Pomůcky a manuály

Rozcestník odkazů na informační zdroje, které Vám pomohou při vyhledávání informací v elektronických informačních zdrojích a správném citování informačních pramenů.

Informační gramotnost a citování

Citace.com
Citování dokumentů dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, součástí portálu je jedinečný generátor citací.

Metodika tvorby bibliografických citací
Publikace seznámí uživatele s nejčastěji užívanými citačními styly, základními pravidly citační a publikační etiky, obsahuje interaktivní tutoriály. Publikace byla zpracována v rámci informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně.

Průvodce elektronickými databázemi na LF a PřF (MUNI)
Interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, např. Science Direct, Springer a mnoho dalších.

Elektronické informační zdroje (skripta)
autor: PhDr. Ondřej Fabián

Studijní texty na vybrané databáze (např. SpringerLink, Wiley, EBSCO Academy Search Compl., Web of Science...)

Kurz práce s informacemi
Materiály vznikly v rámci projektu CEINVE - Centrum informačního vzdělávání na MU.

Jak pracovat s informacemi (Ústřední knihovna VŠB-TUO)
Infogram – Informační portál na podporu informační gramotnosti
Informační výchova (Ústřední knihovna ČVUT)
Výukové materiály – citace, psaní diplomových prací (SIC ČZU)

Návod pro práci se čtenářským kontem KAŠ

Přihlášení a objednání / rezervace dokumentu

 1. Na webových stránkách KAŠ www.knihovnasvehly.cz  klikněte na tlačítko Čtenářské konto.
 2. Vyberte Katalog KAŠ .
 3. Klikněte na tlačítko Přihlášení.
 4. V přihlašovacím formuláři vyplňte požadované údaje:
  Číslo čtenářského průkazu (vzor: 1234)
  PIN (RRRRMMDD, vzor: 19710115)
 5. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
 6. Zvolte způsob vyhledávání a vyplňte příslušné údaje.
 7. Klikněte na tlačítko OK.
 8. Vyberte příslušný záznam a u vybraného záznamu klikněte na Exempláře (celkem/půjčeno).
 9. Klikněte na tlačítko Objednávka. Kliknutím na toto tlačítko objednáte dokument. V případě, že je právě vypůjčen jiným čtenářem, si jej tímto tlačítkem rezervujete.
  Pozn.: O způsobu vypůjčení a době dodání objednaného dokumentu ze skladu rozhoduje status jednotky a sbírka.
 10. Pokud neuskutečňujete objednávku ze studovny KAŠ , doplňte do pole Poznámka datum vyzvednutí
 11. Klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko potvrdíte objednávku nebo rezervaci.
 12. Pro ukončení práce se svým kontem klikněte na tlačítko Odhlášení (konec).
  V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím pracovníky výpůjčních služeb (tel.: +420 222 000 415, e-mail: vypujcky@uzei.cz).

Kontrola stavu čtenářského konta a prodloužení výpůjčky

 1. Přihlaste se do svého čtenářského konta.
 2. Klikněte na tlačítko Čtenář.
 3. Zkontrolujte stav svého konta (počet vypůjčených publikací, požadavky na vypůjčení). 
 4. Chcete-li prodloužit výpůjční lhůtu, klikněte na Výpůjčky.
 5. Klikněte na tlačítko Prodloužit vše.
  (Pozn.: Pokud je dokument rezervován jiným čtenářem, výpůjční lhůta se neprodlouží a tento dokument je nutné vrátit ve stanovené lhůtě).

Poznámka: Pokud jste při registraci uvedli platnou e-mailovou adresu, bude Vám na ni automaticky zasíláno upozornění na končící výpůjční lhůtu, a to 5 dní před jejím uplynutím.