Úvod / O nás / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Knihovna Antonína Švehly, kterou provozuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).
ÚZEI je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ke dni 1.1.1993. ÚZEI sídlí na adrese Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2, IČ: 00027251, DIČ: CZ00027251.
Pokud chcete ÚZEI kontaktovat s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, využijte prosím jednu z následujících možností:
- Písemně na adresu sídla organizace
- Emailem: GDPR@uzei.cz
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je p. Ing. Stanislav Doležal.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Knihovním řádu Knihovny Antonína Švehly (Příloha č. 3 Ochrana osobních údajů čtenářů)