Úvod / Služby / Meziknihovní služby

Meziknihovní služby

Objednávka meziknihovní služby

Meziknihovní služby pro knihovny

Meziknihovní výpůjční služba poskytuje výpůjčky z fondu KAŠ všem knihovnám v ČR. Služba je poskytována bezplatně a řídí se zákonem 257/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou 88/2002 Sb.

O poskytnutí výpůjčky lze požádat prostřednictvím

 • objednávky výše,
 • e-mailem na adrese mvs@uzei.cz ,
 • odesláním vyplněného tiskopisu Žádanka MVS na adresu ÚZEI, Slezská 7, 120 00 Praha 2 nebo faxem 222 000 630.

Bližší informace lze získat na telefonu 222 000 415, 222 000 268.

Meziknihovní služby pro registrované čtenáře KAŠ

Služby jsou poskytovány pouze registrovaným čtenářům KAŠ s platným čtenářským průkazem.
Pokud není dokument ve fondu KAŠ, ale nachází se ve fondech některé knihovny v České republice, můžete si ho objednat prostřednictvím meziknihovní služby KAŠ.

KAŠ poskytuje meziknihovní služby:

 1. Meziknihovní výpůjční služby (vypůjčení dokumentu)
  O výpůjčku můžete požádat ve studovně KAŠ. Služba je poskytována bezplatně. Bližší informace získáte e-mailem mvs@uzei.cz nebo telefonicky 222 000 415, 222 000 268.
 2. Meziknihovní reprografické služby (získání tištěné kopie článku, stati)
  O zajištění tištěné kopie můžete požádat ve studovně KAŠ. V případě, že vyřizující knihovna kopie účtuje, platíte účtovanou částku. Bližší informace získáte e-mailem repro@uzei.cz nebo telefonicky 222 000 226.
 3. Elektronické dodávání dokumentů
  O zajištění služby můžete požádat ve studovně KAŠ. Služba je poskytována za úhradu viz příloha KŘ č. 2 Ceník služeb a poplatků, odstavec „Elektronické kopie prostřednictvím VPK“. Před objednáním si, prosím, prostudujte pravidla poskytování služby EDD. Bližší informace získáte e-mailem mvs@uzei.cz nebo telefonicky 222 000 415, 222 000 268.