Úvod / Služby / Vítejte na stránkách Knihovny Antonína Švehly

Vítejte na stránkách Knihovny Antonína Švehly

Letos si připomínáme 90. výročí založení naší knihovny. I když slaví devadesátiny, rozhodně není stará, právě naopak! Je to dáma v rozpuku. Stále je ve skvělé kondici, má toho hodně před sebou a má vám co nabídnout. Prosím, seznamte se.

Vydáním prvních knihovních řádů byla 11. června 1926 knihovna oficiálně založena v rámci Československé akademie zemědělské a ještě v tomtéž roce byla otevřena v právě dokončené funkcionalistické budově Domu zemědělské osvěty geniálního architekta Josefa Gočára. Tehdy nesla jméno Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna ČAZ.

Své jméno i zřizovatele v dlouhém období své existence několikrát změnila. Jedno je však stejné. Celých 90 let je věrná odkazu první Československé republiky a slouží široké zemědělské veřejnosti.

V roce 2013 se Zemědělská a potravinářská knihovna jako součást Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) přihlásila k odkazu Antonína Švehly, nejvýznamnějšího agrárního politika a státníka první Československé republiky. Přijala jeho jméno i tvář. Vstup do studovny totiž zdobí Švehlova prvorepubliková busta.

Za 90 let existence dokázala knihovna nashromáždit téměř 1,2 miliónu svazků od 16. století až do dnešního dne. Jejich vyhledávání je jednoduché díky elektronickému katalogu. Vedle tištěných knih a časopisů u nás najdete nejvýznamnější elektronické databáze z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. S podporou Ministerstva zemědělství ČR a našich domácích i zahraničních partnerů patříme úrovní našich služeb a velikostí fondu mezi přední zemědělské knihovny na světě a zaujímáme přední místa také mezi knihovnami v ČR.

Vítejte tedy u nás vy všichni, kdo toužíte po vědění a profesionálních ověřených informacích. Na své si u nás přijde každý: milovník přírody, zemědělec, lesník, potravinář, veterinář, vysokoškolský student i profesor, vědec, výzkumník, badatel, ministerský úředník, ale i děti. Všem nabízíme profesionální služby a garantujeme zdroj a kvalitu poskytovaných informací.

Naše knihovna je také místem setkávání. Proto zde pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost – od školek až po seniory. Jejich aktuální nabídku naleznete v sekci Aktuality.

Těšíme se tedy na vaši návštěvu – virtuální i osobní.