Úvod / O nás / Historie knihovny

Historie knihovny

Nejvýznamnější data z historie Knihovny Antonína Švehly

1924
První literárně doložená zmínka o funkci zemědělské knihovny ve Statutu Československé akademie zemědělské (ČAZ).

1925
Zahájeno shromažďování a knihovnické zpracování publikaci.
Zahájeno organizování bibliografických prací pro oblast českého zemědělského písemnictví.
Knihovní fond dočasně přestěhován do Státního zemědělského archivu ve Strahovském klášteře.

1926
Knihovní fond nastěhován do nově postaveného Domu zemědělské osvěty v Praze na Vinohradech.
Schválen Statut knihovny a oficiálně založena Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna ČAZ.
28. října slavnostně otevřen Dům zemědělské osvěty.

1927
Slavnostně otevřena Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna ČAZ ve velkém sále budovy.

1928
18. března slavnostně otevřena Ústřední slovanská zemědělská knihovna pro nejširší veřejnost.

1933
V dubnu zpřístupněna nová čítárna a půjčovna.

1938
Rozhodnuto o novém názvu knihovny: Ústřední zemědělská knihovna ČAZ.

1941
Začala vycházet Česká zemědělská bibliografie.

1945
14. února při leteckém bombardování částečně zasažen střed budovy, knihovní fond nebyl poškozen.

1946
Schválen nový Statut ČAZ, ve kterém je opět zakotvena funkce knihovny.

1947
Souhlas s přístavbou knihovního skladiště v nádvoří Domu zemědělské osvěty.

1956
V Akademii vytvořeno Ústředí vědeckých informací v zemědělství, jehož součástí je i knihovna.

1957
ÚZK vyčleněna z Ústředí vědeckých informací v zemědělství a zařazena jako složka Ústřední komise pro kulturní a osvětovou činnost pod názvem Ústřední zemědělská a lesnická knihovna.

1961
Vzniká Ústav vědeckotechnických informací a ÚZLK se stává jeho součástí.

1976
Změna názvu: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství.

1977
Zpracována technicko-ekonomická studie pro depozitum Kojetice.

1986
Zastaveny práce v depozitu Kojetice.

1988
ÚVTIZ prosazuje myšlenku vybudování počítačové sítě pro celý zemědělsko-průmyslový komplex.
Zakoupen výpočetní systém IZOT bulharské výroby.

1990
Zpracován nový projekt depozita Kojetice a zahájeny stavební práce.

1992
Otevřena nově rekonstruovaná knihovna v přízemí a v 1. patře.
Zastaveny práce v Kojeticích.

1993
Vzniká Ústav zemědělských a potravinářských informací; ÚZLK je jedním z jeho oddělení.
ÚZLK udělen statut depozitní knihovny FAO pro Českou republiku.

1994
ÚZLK se stala členem Sdružení knihoven ČR.

1997
Byla realizována obchodní soutěž na dostavbu depozita a znovu zahájeny práce v Kojeticích.
ÚZLK se stala členem Asociace knihoven.

2000
Otevřen depozitní sklad Kojetice.

2001
Provedena rekonstrukce studovny a prostor výpůjčního protokolu na halu služeb.

2002
Slavnostní otevření haly služeb.
Začlenění vzdělávacích aktivit po zániku Institutu výchovy a vzdělávání MZe ČR.
Zakoupení automatizovaného knihovního systému DaWINci od firmy ASP, a. s.

2003
Obnovení členství ÚZPI/ZPK ve SDRUK a SKIP.
Obnova členství v organizaci International Association of Agricultural Information Specialists (IAALD), nástupnictví po ČSAZV (1957), resp. ÚZLK, ÚZPI (členství v evropské sekci od r. 1996).

2004
Rozhodnutí o nákupu automatizovaného knihovního systému Aleph500.

2005
Zavádění automatizovaného knihovního systému Aleph 500 do činnosti knihovny.
Zahájení elektronického "zasílání" obsahů článků a vlastních článků přes VPK.
Poprvé v historii zemědělského knihovnictví bylo na zasedání Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Sdružení knihoven ČR v Seči uděleno ocenění v podobě Tobolkovy medaile Ing. Heleně Slezákové, dlouholeté pracovnici ÚZPI.
V září byla podepsána smlouva s dodavatelem fy Konstruktiva Konsit a.s. komplexní rekonstrukci budovy a následně byly zahájeny práce na obnově interiérů, střechy a fasády.

2006
V rámci oslav k 80. výročí otevření Domu zemědělské osvěty vydána publikace Dům zemědělské osvěty.

2008
Knihovna oslavila 80. výročí otevření pro veřejnost.
Dne 1. července vzniká Ústav zemědělské ekonomiky a informací – Zemědělská a potravinářská knihovna je jedním z jeho odborů.

2013
Změna názvu knihovny
Dne 1. srpna vzniká nový odbor ÚZEI - Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly (ZPC).
Zemědělská a potravinářská knihovna se mění na Knihovnu Antonína Švehly (KAŠ).

2016
Dne 8. září se v depozitáři v Kojeticích otevírá badatelna.
KAŠ si připomíná výročí a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství naplňuje dlouhodobý záměr vytvoření národní sítě oborových knihoven...