Úvod / Důležité odkazy

Důležité odkazy

Rozcestník odkazů na webové zdroje, kde můžete nalézt praktické informace ze státní správy, legislativy, ekonomické informace, pomůcky k citování literatury a návody na práci s elektronickými informačními zdroji.

Státní správa, legislativa

Státní správa

Portál veřejné správy
Portál státní správa
Česká daňová správa
Integrovaný portál MPSV
Kancelář prezidenta republiky
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát
Úřad vlády ČR
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí

Právo

Knihovní zákon (257/2001 Sb.)
Autorský zákon (216/2006 Sb.)
Sbírka zákonů ( na stránkách MV ČR)
Sagit (Informace z práva, daní, účetnictví)
Justice.cz Oficiální server českého soudnictví
Česká advokátní komora
Notářská komora ČR
EPravo
Juristic.cz
ISAP Informační systém pro aproximaci práva
Právní předpisy MZe

Ekonomické rejstříky, registry

ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů
RŽP – Registr živnostenského podnikání
Hospodářská komora ČR
ČSÚ (Český statistický úřad)
ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví)
Územně identifikační registr adres
Katastr nemovitostí

Zemědělství

Základní registry MZe
Registr přípravků na ochranu rostlin (MZe)
Registr poradců MZe
Veřejný registr půdy LPIS (MZe), vstup do aplikace, příručka pro ovládání aplikace

Věda a výzkum

Výzkum a vývoj v ČR
Informační systém výzkumu a vývoje
Věda.cz
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Rezort Ministerstva zemědělství

Výzkum a vývoj
Instituce výzkumu a vývoje v ČR
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Infobanka výzkumu MZe