Úvod / Zdroje knihovny / Další katalogy

Další katalogy

Katalogy a databáze, do kterých svými záznamy přispívá KAŠ

Souborný katalog ČR

 • Souborný katalog ČR spravovaný Národní knihovnou,
 • bibliograficko-lokační určení dokumentu,
 • meziknihovní služby,
 • v rámci kooperace KAŠ přispívá bibliografickými záznamy dokumentů.

Virtuální polytechnická knihovna

 • projekt Národní technické knihovny, do kterého je zapojeno více než 50 českých knihoven,
 • systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven,
 • KAŠ aktivní účastník systému od r. 2004.

Jednotná informační brána (JIB)

 • jednotná informační brána umožňuje z jednoho místa (jednoho rozhraní) prohledávat různé české i zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze aj.),
 • do portálu je zapojen Katalog KAŠ .

Národní autority ČR

 • obsahuje autoritní záznamy personálních jmen českých i nečeských autorů, názvy korporací a akcí, soubory tematických, geografických a formálních autorit, termíny vycházející z třídění Konspektu a soubor autorit pro místa vydání starých tisků,
 • spolupráce KAŠ na budování databáze AUT od r. 2005,
 • v rámci kooperačního systému KAŠ zasílá nebo opravuje záznamy o osobnostech publikujících v oboru zemědělství a potravinářství, geografických pojmech a korporacích souvisejících s dokumenty ve fondu KAŠ .

ANL – Články v českých novinách, časopisech a sbornících

 • Kooperační projekt Národní knihovny ČR, jehož výsledkem je souborná databáze výběrově zpracovaných článků a statí ze seriálových publikací a sborníků vydávaných v ČR.
 • KAŠ pravidelně přispívá do této databáze od roku 1995.

Ostatní české katalogy a databáze