Úvod / Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků

Služba

Poplatek v Kč

Registrační poplatek (na jeden rok od data zaplacení)

Zaměstnanci ÚZEI, MZe, externí spolupracovníci ÚZEI

Zdarma

Studenti do 26 let, senioři od 65 let, uživatele ZTP a ZTPP, MD

50

Senioři nad 70 let

Zdarma

Ostatní fyzické osoby

100

Registrace pro vzdálený přístup k EIZ

100

Neregistrovaný návštěvník – jednodenní vstupenka

20

Vystavení čtenářského průkazu

Při registraci nového čtenáře

Zdarma

1. duplikát

50

2. duplikát a každý další

100

Výpůjční služby

Rezervace knihovní jednotky

10

Zástava (za knihovní jednotku)

cena publikace + manipulační poplatek

Poplatek z prodlení, upomínky

Zpozdné (za knihovní jednotku a den)

1

Upomínka

30

Předžalobní výzva

100

Finanční náhrada škody na knihovní jednotce

Náhrada ztracené, zničené nebo dále nepoužitelné knihovní jednotky

Aktuální tržní cena nebo cena kopie včetně vazby

Náhrada za poškození knihovní jednotky, kterou je možné dále používat

50 až do 50 % ceny publikace

Paušální částka za vyřízení ztráty knihovnou (manipulační poplatek)

100 / 1 knihovní jednotka

Reprografické a elektronické služby

Tištěná kopie (A4)

2 / 1 str.

Tištěná kopie (A3)

4 / 1 str.

Tisk z tiskárny (A4)

2 / 1 str.

Při zasílání kopií poštou se dále přičítá poštovné a balné

 

Elektronické dodávání dokumentů prostřednictvím VPK (dle ceníku VPK)

a) Poplatky za tištěné kopie doručované elektronickou cestou

Kopie dodané elektronickou cestou z tištěných dokumentů; uživatel obdrží papírovou kopii (PDF)

2 / 1 str. + autorský poplatek s DPH 2,42 / 1 str.*

b) Poplatky za elektronické kopie

Kopie dodané elektronickou cestou z tištěných dokumentů; uživatel obdrží digitální kopii (PDF)

2 / 1 str. + autorský poplatek s DPH 6,05 / 1 str.*

c) Kopie dodané elektronickou cestou z on-line databází

1 článek (do 7 stran)

2 / 1 str.

1 článek (od 8 stran)

15

Kopie dodané faxem (bez rozlišení formátu)

V ceně je započítán poplatek za kopii dodanou faxem včetně telefonního impulsu

9 / 1 str.

Informační služby

Poradenská služba, bibliograficko-informační služba, lokačně informační služba, Infopult

Zdarma

Rešeršní služby

Retrospektivní rešerše

200 / 1 hod.

Průběžné rešerše – formulace profilu

100 / 1 hod.

Průběžné rešerše – 1 dávka

150

V případě tištěných výstupů se dále přičítají poplatky za tisk, kopie, případně poštovné a balné


Meziknihovní výpůjční služby

Výpůjčka z fondů knihoven ČR pro registrované čtenáře KAŠ

Zdarma, případné přeúčtování poplatku dožádané knihovny

Výpůjčka z fondu KAŠ pro jiné knihovny v ČR

Zdarma

Meziknihovní reprografické služby

Kopie částí knihovních jednotek z fondů knihoven v ČR pro registrované čtenáře KAŠ

Poplatek účtovaný dožádanou knihovnou

Kopie částí knihovních jednotek z fondu KAŠ pro knihovny v ČR – tištěná kopie (A4)

2 / 1 str. + poštovné a balné

Poštovné a balné

a) Balné za tištěné kopie dokumentů


1 až 5 ks (1 ks = 1 list A4)

5

6 až 20 ks

10

21 až 50 ks

20

51 až 100 ks

30

>100 ks

40

b) Poštovné za tištěné kopie dokumentů

Podle platných sazeb České pošty, s. p.

 

* Minimální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 12,10 Kč.

Maximální autorský poplatek s DPH za 1 objednávku je 90,75 Kč.

U volných děl se autorský poplatek neúčtuje.