Úvod / Aktuality

Aktuality

ÚZEI zve na výstavu Abstrakce - obrazy a keramika

8.3.2018

Slavnostní vernisáž výstavy proběhne 8. 3. 2018, výstava potrvá od 6. 3. do 20. 4. 2018, vstup je volný.


Do Knihovny Antonína Švehly se vrací volné výtvarné sdružení Bez rámu, se kterým ÚZEI spolupracuje již několikátým rokem. Výstavy “bezrámistů” se zde opakovaně setkávají s velkým ohlasem. Tentokrát uvidíme práce autorů Anny Dostálové, Zdenky Filipové, Hany Hlavsové, Marcely Hubáčkové, Zdeňka Kostříže, Vlasty Lopuchovské, Naděždy Mixové, Jany Outlé,
Živy Pokorné a Renaty Přívratské. Výstava nese souborný název Abstrakce – obrazy a keramika.

Volné sdružení Bez rámu je seskupením amatérských výtvarníků, které vzniklo v létě roku 2005 na popud Michala Dubnického, ředitele Základní umělecké školy v Kolíně. Autoři společně cestují, skicují a malují v přírodním plenéru.
Svá díla dotváří také v ateliéru. Jednotliví výtvarníci se věnují různorodým technikám, své práce vystavují na různých
místech v České republice. Jedním z nich je také studovna Knihovny Antoníny Švehly v Domě zemědělské osvěty.

Zpět